bip.gov.pl
A A A
SmodBIP

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.300.000 zł (dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 4650 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące) każdy udział.

Wyłącznym udziałowcem Spółki jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. – 100% udziałów.

Ilość i wartość udziałów

L.p Wspólnicy Spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. Ilość udziałów Wartość udziałów [PLN]
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 4 650 9 300 000.000
Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 258