bip.gov.pl
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Na czele Spółki stoi Zarząd Spółki, reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, a najwyższą władzą jest Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników
Miasto Konin
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Przewodnicząca RN – Maria Górska
Wiceprzewodniczący RN – Adam Strakowski
Sekretarz RN – Mikołaj Kasprzak

Zarząd
Prezes Zarządu – Jacek RuminkiewiczOpublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 254