bip.gov.pl
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.300.000 zł (dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 4650 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące) każdy udział.

Udziałowcami Spółki są:
Miasto Konin.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.

Ilość i wartość udziałów dla poszczególnych Wspólników Spółki

L.p Wspólnicy Spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. Ilość udziałów Wartość udziałów [PLN]
1 Miasto Konin 4300 8.600.000
2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 350 700.000


Procentowy udział Wspólników Spółki

1 Miasto Konin 92,47%
2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 7,53%
Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 123