bip.gov.pl
A A A
SmodBIP

Geotermia Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie Umowy Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami).
Spółka została utworzona na mocy Uchwały Nr 385 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
Spółkę zawiązano w dniu 31 lipca 2012 r. na czas nieokreślony Aktem Założycielskim potwierdzonym notarialnie Repertorium.A.Nr 6861/2012. Zmiany w umowie Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu nastąpiło 3 października 2012 r. Aktem Notarialnym Repertorium.A.Nr 9380/2012 wraz z następującymi zmianami w komparycji aktu potwierdzone Aktami Notarialnymi Repertorium. A. Nr 9808/2012 i Nr 9858/2012.
Ponowne zmiany w umowie Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu nastąpiło:
• 30 czerwca 2014 r. Akt Notarialny Repertorium.A.Nr 7694/2014.
• 26 stycznia 2015 r. Akt Notarialny Repertorium. A. Nr 854/2015.
• 16 marca 2017 r. Akt Notarialny Repertorium.A.Nr 3371/2017.
• 4 marca 2019 r. Akt Notarialny Repertorium A.Nr 3188/2019.

Spółka została w dniu 30.10.2012 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000437694.Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 17.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 119