bip.gov.pl
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Geotermia Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie Umowy Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami).
Spółka została utworzona na mocy Uchwały Nr 385 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
Spółkę zawiązano w dniu 31 lipca 2012 r. na czas nieokreślony Aktem Założycielskim potwierdzonym notarialnie Repertorium.A.Nr 6861/2012. Zmiany w umowie Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu nastąpiło 3 października 2012 r. Aktem Notarialnym Repertorium.A.Nr 9380/2012 wraz z następującymi zmianami w komparycji aktu potwierdzone Aktami Notarialnymi Repertorium. A. Nr 9808/2012 i Nr 9858/2012.
Ponowne zmiany w umowie Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu nastąpiło 30 czerwca 2014 r. potwierdzone Aktem Notarialnym Repertorium.A.Nr 7694/2014 oraz Aktem Notarialnym Repertorium. A. Nr 854/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Ostatnia zmiana umowy Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu nastąpiło 16 marca 2017 r. potwierdzona Aktem Notarialnym Repertorium. A. Nr 3371/2017.

Spółka została w dniu 30.10.2012 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000437694.Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 10.10.2017
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 17.02.2017
Dokument oglądany razy: 945