bip.gov.pl
A A A
SmodBIP

 Celem Spółki jest przygotowanie i wykonanie odwiertów oraz zagospodarowanie wód geotermalnych w celu wykorzystania ich energii w zależności od parametrów do celów rekreacyjnych, balneologicznych bądź energetycznych.

Zgodnie z zapisem w KRS przedmiotem działalności Spółki jest według kodów PKD:

  • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 08.99. Z – przedmiot dominujący,
  • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z,
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych, PKD 35.30. Z,
  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, PKD 55.10. Z,
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20. Z,
  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, PKD 56.10. A,
  • Działalność fizjoterapeutyczna, PKD 86.90. A,
  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, PKD 93.13. Z,
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30. Z,
  • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, PKD 93.21. Z.


Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 16.02.2017
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 137