bip.gov.pl
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.100.000 zł (dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 4550 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące) każdy udział.

Udziałowcami Spółki są:
Miasto Konin.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ilość i wartość udziałów dla poszczególnych Wspólników Spółki

L.p Wspólnicy Spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. Ilość udziałów Wartość udziałów [PLN]
1 Miasto Konin 4070 8.140.000
2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 350 700.000
3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 30 60.000
4 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. 40 80.000
5 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 30 60.000
6 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 30 60.000


Procentowy udział Wspólników Spółki

1 Miasto Konin 89,45%
2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 7,69%
3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 0,66%
4 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. 0,88%
5 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 0,66%
6 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 0,66%
Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 15.02.2017
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 026