bip.gov.pl
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Na czele Spółki stoi Zarząd Spółki, reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, a najwyższą władzą jest Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników
Miasto Konin
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Przewodniczący RN – Robert Jeżak
Wiceprzewodniczący RN – Adam Strakowski
Członek RN – Mikołaj Kasprzak

Zarząd
Prezes Zarządu – Tadeusz NeczyńskiOpublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 15.02.2017
Podpisał: Grażyna Ławniczak
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 097